2018-1.1.2-KFI-2018-00061

 


Sűrű növényzettel borított terepen használható radar prototípus kutatás-fejlesztés. 

Kedvezményezett neve (Konzorciumi Tag): Dat-Golf Mérnöki Szolgáltató és Távközlési Kft.

Projekt címe: A biztonságos társadalom megóvásának köszönhetően a földi célok felderítéseének kiterjesztése a sűrű növényzettel borított terepen használható radar prototípus kutatás-fejlesztés által

Szerződött támogatás összege: 131 099 018 Ft.

Támogatás mértéke: 60,00%

Megvalósítási időszak: 2019.07.01. - 2022.06.30.

Projekt azonosítószáma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00061

Konzorcium vezető: PRO PATRIA ELECTRONICS Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Határőrzési, objektumvédelmi és biztonsági szempontokból napjainkban egyre nagyobb problémákat okozhatnak azok a területek (pl. Sűrű erdővel borított határszélek vagy értékes objektumok környéke), amelyek nem tudják pontosan megfigyelni. A megfigyelés hiánya miatt ezeken a területeken szivároghatnak be nem kell terrorista és deviáns személyek. Ez az az ország és az Európai Unió biztonságának és stabilitásának nézete, hanem a világ bármely régiójában mindenképpen aggályos, ha az ország nem tud, hogy milyen hatékonysággal és ezáltal szabad utat enged a rossz szándékkal érkező személy számára.

A fent említett területet azért nem kell észrevenni, mert a jelenlegi használatra, a meglévő felderítő berendezések nem működnek, a sűrű növényzettel borított területeken. A sűrű növényzet lehet erdő, vagy valamilyen mezőgazdasági termény (pl .: Kukorica) előállítására művelésbe vont terület. A sűrű növényzet több módon is gátolja a megfigyelést, egy szabad térhez képest lényegesen nagyobb az elektromágneses hullámokra kifejtett csillapító hatás, más a környezet környezetében a növény mozog, ami megemeli a detektálási küszöböt, ez a vakradart. A jelenlegi radarok azokat a céltárgyakat, amelyek a növényzet mozognak, nem tudják megfelelően felvenni, ennek okát használva a frekvenciában és az algoritmusokban kell keresni.

A mi elképzelésünk szerint ezeknek a területeknek a megfigyelés megoldható egy vagy több speciális feladattal optimális radar segítségével. Jelenleg a világban nincs precíziós megoldás a problémával, csak részeredményeket ismerünk (Foliage Penetration Radar: History and Developed Technology https://archive.org/details/DTIC_ADA000805). Ebből kifolyólag kutatást kell végezni a témában, amely problémákat és megoldásokat talál. A kutatások elvégzéséhez az elméleti számításokon, a modellalkotásokon és az elemzéseken kívüli mérésekkel kell végrehajtani. Ezeket vagy a már rendelkezésre álló eszközöket, vagy a pályázatokat megépített eszközökkel valósítják meg. A mérési eredmények kategorizálása,elemzése és kiértékelése után szeretnénk levonni a megfelelő következtetéseket és szeretnénk meghatározni egy növényzet belátó radar paramétereit, működési elvét. A projekt során elért kutatási eredmények felhasználása alapján szeretnénk megépíteni a radar prototípusát. Végül a prototípus képességeit mérésekkel támasztanánk alá. Hiszünk abban, hogy a pályázat alapján a kor színvonalának megfelelően, hanem azt meghalja, hogy tud válaszolni erre a tudományos kihívásra.

Ezzel a válasszal egy ilyen termék tudunk létrehozni, az ismert piaci igényeknek eleget tesz. Az üzleti partnereink visszajelzései, valamint a szakkiállításokon belüli elhangzottak alapján kifejlesztett speciális radart hazánk déli határon kívül Európa keleti régiójának országaiban vagy távol-keleten fogjuk forgalmazni.

A Pro Patria Electronics Kft. és a Dat-Golf Kft-t azzal a K + F potenciállal, amely megfelelő műszaki tervezéssel, feladat-kiosztással és megvalósítással, saját és partneri, ill. beszállítói eredmény integrációja képes a fenti, nagy társadalmi hasznosságú termék, ill. prototípus megalkotására.